C B R N E SECURiTY

Grunt to doświadczenie - Mamy doświadczenie z prawa atomowego dotyczącego skanerów rtg do kontroli (skaner bagażu)


CBRNE SECURITY dysponuje kadrą ekspertów z dziedziny zagrożeń CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i wybuchowych), posiadających nie tylko wiedzę, ale doświadczenie w zakresie reagowania i szkolenia służb państwowych. Inspektor Ochrony Radiologicznej firmy CBRNE Security od kilkunastu lat zajmuje się realizacją wymogów określonych w prawie atomowym i aktach wykonawczych. W ramach świadczonych usług od lat zapewniamy nadzór w zakresie ochrony radiologicznej wielu państwowym oraz prywatnym jednostkom organizacyjnym, stosującym urządzenia i źródła emitujące promieniowanie jonizujące, wykorzystywane m.in. w gospodarce, lotnictwie, działalności służb państwowych oraz agencji ochrony.

skaner-rtg

prawo-atomowe-skaner-rtg-do-kontroli

W zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej zapewniamy całościowy nadzór m.in. szkolenia, ocenę narażenia, pomiary środowiskowe i szczelności źródła, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji; planowanie, organizację jak również koordynowanie działalności, oraz prowadzenie ćwiczeń okresowych na terenie całego kraju.

Zajmujemy się także realizacją procedury uzyskania zezwolenia na stosowanie i uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Nasi eksperci mają doświadczenie zawodowe w dziedzinie prowadzenia szkoleń dla służb m.in. jednostek ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji ministerstwa sprawiedliwości oraz podmiotów prywatnych.


Jak uzyskać zezwolenia na skaner RTG?


CBRNE SECURITY dysponuje kadrą ekspertów z dziedziny zagrożeń CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i wybuchowych), posiadających nie tylko wiedzę, ale doświadczenie w zakresie reagowania i szkolenia służb państwowych. Inspektor Ochrony Radiologicznej firmy CBRNE Security od kilkunastu lat zajmuje się realizacją wymogów określonych w prawie atomowym i aktach wykonawczych.


Prawo atomowe a skaner RTG do kontroli


W ramach świadczonych usług od lat zapewniamy nadzór w zakresie ochrony radiologicznej wielu państwowym oraz prywatnym jednostkom organizacyjnym, stosującym urządzenia i źródła emitujące promieniowanie jonizujące, wykorzystywane m.in. w gospodarce, lotnictwie, działalności służb państwowych oraz agencji ochrony.

W zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej leży zapewnienie całościowego nadzoru w tym m.in.: szkolenia, ocena narażenia, pomiary środowiskowe i szczelności źródła, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, planowanie, organizacja, jak również koordynowanie działalności oraz prowadzenie ćwiczeń okresowych z zakresu procedur ochrony radiologicznej, na terenie całego kraju.


Ochrona radiologiczna na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa, ze skanerem bagażu i przedmiotów podręcznych


Ochrona radiologiczna na każdym stanowisku pracy jest realizowana w myśl zasady ALARA (As Low As Reasonably Acievable). W myśl tej zasady każdy inspektor ochrony radiologicznej dąży do ograniczenia ekspozycji pracowników i ludzi w otoczeniu na źródła promieniowania tak, by otrzymywali możliwie najniższe dawki. Jednym z elementów skutecznej ochrony radiologicznej wprowadzanej przez nasz doświadczony zespół fachowych specjalistów w zakresie minimalizowania narażenia na promieniowanie jonizujące, a tym samym występowania negatywnych skutków zdrowotnych u osób zaangażowanych zawodowo w pracę z promieniowaniem jądrowym oraz osób postronnych, jest opracowanie optymalizacji procesów i procedur technologicznych oraz opracowanie i wprowadzenie odpowiednich zasad ochrony, których celem jest minimalizowanie ekspozycji na promieniowanie.


Skaner RTG do przedmiotów legalne zezwolenie


Zajmujemy się także realizacją procedury uzyskania zezwolenia na stosowanie i uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, takich jak skanery RTG. Nasi eksperci mają doświadczenie zawodowe w dziedzinie prowadzenia szkoleń dla służb m.in. jednostek ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji ministerstwa sprawiedliwości oraz podmiotów prywatnych. Właściwie opracowane procedury i dobrane zabezpieczenia gwarantują uzyskanie zezwolenia na skaner rtg stosowany w kontroli bezpieczeństwa oraz innych dziedzinach. Odpowiednio opracowana ochrona radiologiczna jest kluczowa do obsługi i bezpiecznego użytkowania każdego skanera bagażu czy źródła promieniotwórczego.

W ostatnich latach braliśmy udział w zabezpieczeniu największych imprez masowych m.in. Euro 2012, Światowe Dni Młodzieży 2016, wizyt prezydentów USA i Izraela w Polsce, w dziedzinie rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego.


C B R N E Security 2020 / Projekt strony: Verseo / Polityka Prywatności