C B R N E SECURiTY

Kwalifikacje


Image

Kadra, którą dysponuje CBRNE Security oprócz posiadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej to eksperci z różnych dziedzin, którzy odbyli specjalistyczne szkolenia w zakresie drogowego i lotniczego transportu materiałów niebezpiecznych, niebezpiecznych odpadów, nowoczesnych systemów detekcji promieniowania jonizującego, screeningu skanerami RTG w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Wiedzę i doświadczenie wzbogacali w najlepszych krajowych i światowych ośrodkach m.in. Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Instytucie Pierwiastków Transuranowych w Karlsruhe w Niemczech, Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Nuklearnego USA w Hammer, studiach z zakresu bezpieczeństwa energetyki jądrowej oraz edukacji dla bezpieczeństwa oraz ukończyli szkolenia z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

C B R N E Security 2020 / Projekt strony: Verseo / Polityka Prywatności